Μια διοργάνωση που δεν πρέπει να χάσετε, με πάνω από 30 ακαδημαϊκούς από 15 διαφορετικά κράτη, υπό την αιγίδα του ΚΕΔΗΔ, του ΕΛΙΑΜΕΠ  και της ερευνητικής δράσης COST “Constitution-making and deliberative democracy” (CA17135) στα πλαίσια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Διεθνές συνέδριο σε υβριδική μορφή (με φυσική παρουσία και διαδικτυακά), με τίτλο «Constitution-making and democracy in troubled times» και ομιλητές περισσότερους από 30 ακαδημαϊκούς από 15 κράτη (ΗΠΑ, ΗΒ, Σουηδία, Γερμανία, κ.α.), εκπροσώπους του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών, συνδιοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2021 το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (ΚΕΔΗΔ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), και η 4ετούς διάρκειας, επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ερευνητική δράση COST “Constitution-making and deliberative democracy” (CA17135) στα πλαίσια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Το ΚΕΔΗΔ, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), και η 4ετούς διάρκειας, επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ερευνητική δράση COST “Constitution-making and deliberative democracy” (CA17135), διοργανώνουν το διεθνές συνέδριο “Constitution-making and Democracy in Troubled Times,” στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/29866).

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο* για ομιλητές και κοινό (φυσική παρουσία και διαδικτυακά) στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2021 στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, 546 36, Θεσσαλονίκη), και είναι ανοικτό (δωρεάν) για το κοινό.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του συνεδρίου είναι ο Διευθυντής του ΚΕΔΗΔ, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, και Υπεύθυνος Οργάνωσης ο Υπεύθυνος Λειτουργίας και Ερευνών του ΚΕΔΗΔ, Δρ. Αλέξανδρος Κυριακίδης.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάλυση τόσο από θεωρητική όσο και από εφαρμοσμένη προσέγγιση και με διεπιστημονικό χαρακτήρα, των προκλήσεων, των προοπτικών και των καινοτομιών στους τομείς της δημοκρατικής και τοπικής διακυβέρνησης, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως υπό το πρίσμα των σχετικών σημαντικών εξελίξεων κατά την τελευταία δεκαετία (χρηματοπιστωτική κρίση, μεταναστευτική κρίση, πανδημία COVID-19 κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνταγματικές προεκτάσεις θεμάτων που σχετίζονται με τα παραπάνω, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους το τοπικό, αλλά και το διεθνές επίπεδο, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης, καθιστώντας το πιο αντιπροσωπευτικό και αποτελεσματικό.

Για να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά το συνέδριο, που ξεκινά σήμερα στις 18:00,  πατήστε εδώ!