Η AIESEC ιδρύθηκε το 1948, αποτελεί έναν παγκόσμιο, ανεξάρτητο, μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος διοικείται και αποτελείται αποκλειστικά από νέους 18-30 ετών και σήμερα υπάρχει σε περισσότερες από 120 χώρες.

Από το διεθνές όραμα στην ελληνική πραγματικότητα

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπάρχουν 7 τοπικές επιτροπές μεταξύ των οποίων και η AIESEC ΠΑΠΕΙ, καθώς και άλλες 3 σε πρώιμο στάδιο. Η αιτία ίδρυσης του οργανισμού και ο πυρήνας του συνίστανται στην επίτευξη της ειρήνης και της μεγιστοποίησης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των νέων, καθώς οι συντελεστές του οργανισμού πιστεύουν ότι αυτοί είναι το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον. Έμπρακτα, η AIESEC αναπτύσσει τη νεανική ηγεσία, μέσω πρακτικών εμπειριών σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Με τον όρο πρακτικές εμπειρίες σε απαιτητικά περιβάλλοντα εννοούνται οι διαπολιτισμικές ανταλλαγές εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης καθώς και η εμπειρία μέλους. Για την AIESEC η ηγεσία μετράται μέσα από τέσσερα ηγετικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα εξής:

  1. Empowering Others,
  2. Solution Oriented,
  3. World Citizen,
  4. και Self Aware.

Αυτά είναι τα τέσσερα ηγετικά χαρακτηριστικά της AIESEC, τα οποία μετρώνται μέσω ενός assessment, το οποίο ονομάζεται Leadership Development Assessment, κάνοντάς το πριν αρχίσει μία εμπειρία στην AIESEC και αφότου έχει ολοκληρωθεί.

Με λίγα λόγια, η AIESEC,  μέσω των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και της εμπειρίας μελους, αναπτύσσει την ηγεσία των νέων.

Οι ανταλλαγές του οργανισμού χωρίζονται σε εκείνες της εθελοντικής άσκησης και της πρακτικής. Το εθελοντικό πρόγραμμα ”Global Volunteer” τρέχει σε παγκόσμια συνεργασία με τον ΟΗΕ και έχει ως στόχο την επίτευξη ενός από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ το πρόγραμμα πρακτικής ”Global Talent”, αφορά την ανάδειξη δεξιοτήτων των νέων σε διάφορους επιχειρησιακούς τομείς. Αντίστοιχα, και το πρόγραμμα ”Global Teacher” σχετίζεται με την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στη διδασκαλία.

Οι δρώντες της AIESEC UNIPI σε εκδήλωση
AIESEC ΠΑΠΕΙ: Μια πολλά υποσχόμενη ομάδα

Η AIESEC ΠΑΠΕΙ, ιδρύθηκε το 1975 και έχει ως έδρα το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έως και σήμερα στην τοπική επιτροπή του ΠΑΠΕΙ εντάσσονται και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και μερικά κολλέγια. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τη τοπική επιτροπή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έως ότου αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία.

Η AIESEC ΠΑΠΕΙ αυτή τη στιγμή έχει 45 ενεργά μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς των εξερχόμενων ανταλλαγών πρακτικής άσκησης, εξερχόμενων ανταλλαγών εθελοντικής άσκησης και αντίστοιχα στις εισερχόμενες ανταλλαγές πρακτικής άσκησης, εισερχόμενες ανταλλαγές εθελοντισμού, καθώς και του Marketing.

Κύριο χαρακτηριστικό της τοπικής επιτροπής του ΠΑΠΕΙ αποτελεί η κουλτούρα. Η κουλτούρα της AIESEC in UniPi χαρακτηρίζεται με την λέξη «ΤΡΕΛΑ». Χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη προβάλλονται έννοιες όπως: ”commitment”, ”strive for excellence” καθώς και ”enjoying participation”, που αποτελούν γενικότερες αξίες που πρεσβεύει ο οργανισμός και γενικότερα η πηγαία επιθυμία των μελών του, να έχουν μία ενωμένη τοπική επιτροπή, έτοιμη να αντιμετωπίσει προκλήσεις.

Βέβαια, κάθε εγχείρημα έχει και τις δυσκολίες του. Η τοπική επιτροπή έχει βιώσει αρκετά προβλήματα όπως και αρκετές επιτυχίες. Ένα χαρακτηριστικό, που εντάσσεται και στη κουλτούρα του project, είναι η προσαρμοστικότητα (adaptability) και η φύση των συντελεστών στο να είναι προσανατολισμένοι στην εξεύρεση λύσεων (solution oriented).

Η ταυτοτητα της διοικητικής ομάδας για το έτος 2021 – 2022 φέρει το όνομα ”DARE”, και με το όνομα αυτό εννοούν ότι “We dare to inspire everyone for our common cause; to progress in everything we do”.

Για το τρέχον έτος, τα μέλη έχουν ως στόχο την πραγματοποίηση 161 ανταλλαγών, καθώς και να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στα άτομά τους.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προαναφερθέντα προγράμματα, επισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα της AIΕSEC, καθώς και το instagram της τοπικής επιτροπής AIESEC UNIPI.