Άρθρο του εξωτερικού συνεργάτη, Γιώργου Δρόσου,

Από την Τετάρτη 15 Ιουνίου, άνοιξε για την Ελλάδα μια νέα προγραμματική περίοδος, αναφορικά με το Εταιρικό Σύμφωνο Πλαισίου Ανάπτυξης, εν συντομία ΕΣΠΑ, διαρκείας 2021-2027.

Το χρηματικό ποσό που θα διοχετευθεί προς υποψήφιους επενδυτές ανέρχεται στο ύψος των 3,9 δις. ευρώ, εκ των οποίων το 80% περίπου προέρχεται από πόρους  κοινοτικών ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ), και μάλιστα το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το πρώτο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που έχει ονομαστεί «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στοχεύει -όπως και τα προηγούμενα- στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, με την ταυτόχρονη τήρηση των βασικών πυλώνων πολιτικής που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για παράδειγμα την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη, που όπως επίσης στα ίδια πλαίσια κινείται ήδη και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατόπιν ανακοινώσεων, μερικές από τις δράσεις του προγράμματος είναι (ενδεικτικά):

 -Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα

-Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών

-Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας

-Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών

-Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

-Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος

-Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις

-Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας

-Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη

Κάποιες από τις δράσεις που αναφέρθηκαν υπήρχαν και σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, οι οποίες και τώρα δίνουν μεγάλη βάση στις ΜΜΕ, αλλά και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Σημειωτέον δε ότι δεν μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα, εξαρτάται μεταξύ άλλων και από το αντικείμενο δραστηριότητας τους. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 που απορροφήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, πραγματοποιήθηκαν αρκετές επενδύσεις ανά την χώρα, βοηθώντας σημαντικά τον παραγωγικό τομέα, είτε επιδοτώντας εξειδικευμένα μηχανήματα, όπως π.χ. ένα μαγνητικό τομογράφο για ένα ιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο, είτε απλό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως ένα laptop, είτε εργασίες υποδομών στο χώρο των επιχείρήσεων. Παραδείγματος χάριν, υλοποιήθηκαν επενδύσεις (οι οποίες λαμβάνονται υπόψιν ως καλές πρακτικές) όπως:

Η εταιρεία TED3D, η οποία εδρεύει στον Βόλο και δραστηριοποιείται στην τρισδιάστατη εκτύπωση (3dPrinting), παράγοντας αρχιτεκτονικές μακέτες, μεταλλικούς συνδέσμους και αγκύρια κατασκευών, custommadeνάρθηκες, οδοντοτεχνικά βοηθήματα αλλά και κατά παραγγελία κατασκευές.

Το τουριστικό συγκρότημα «AktiOneirou» στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, το οποίο είναι ένα πρότυπο, σύγχρονο συγκρότημα luxury camping με όλες τις απαραίτητες υποδομές, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο όπου ο επισκέπτης απολαμβάνει την φυσική ομορφιά των καταγάλανων νερών, στην ομώνυμη ιδιωτική παραλία.

Είναι γεγονός ότι τέτοιου είδους προγράμματα για την τόνωση της οικονομίας είναι καλό να γίνονται. Δεν είναι τυχαίο δε, το ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτό που αφορά την χώρα μας: αυτό διότι στην κατάταξη βάση απορροφητικότητας κονδυλίων των ευρωπαϊκών χωρών που ωφελούνται από το ΕΣΠΑ2014-2020, περάσαμε από την 19η στην 1η θέση. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτόέχει να κάνει με την ποσότητα των έργων που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Διαδικασία η οποία, γίνεται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, από τότε που το αρμόδιο Υπουργείο (το τωρινό Ανάπτυξης) ανέθεσε την διαχείριση των ενισχύσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες (δηλαδή ιδιωτικές εταιρείες).

Ωστόσο, πρέπει οι επίδοξοι επενδυτές να έχουν στο νου τους ότι για να λάβει μια επιχείρηση την συγκεκριμένη επιχορήγηση πρέπει να έχουν εξοφλημένο το σύνολο των δαπανών του επενδυτικού προγράμματος (ή να έχουν προβεί σε δανεισμό / σύμβαση εκχωρήσεως επιχορήγησης σε τράπεζα).

Πρέπει επίσης να υπάρχει πλήρης διαφάνεια της επιχείρησης, νομιμότητα και να είναι επιπλέον φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, για να μπορέσουν ύστερα να επωφεληθούν από τους πόρους του προγράμματος. Οι παραπάνω δικλείδες συνεισφέρουν στο να τηρηθεί η ορθότητα του έργου και να αποφευχθούν περιπτώσεις δολιοφθοράς από την μεριά των επενδυτών. Από την μεριά των οργάνων υλοποίησης που αναφέραμε προηγουμένως, για τους ίδιους λόγους υπόκεινται σε ελέγχους τόσο από τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής επιτροπής, όσο και από εθνικούς φορείς (μεικτά κλιμάκια υπουργείων) και το ανθρώπινο δυναμικό τους οφείλει ετησίως να καταθέτει το «πόθεν έσχες» τους.

Υπάρχει μεγάλη αναμονή και ενδιαφέρον για το προσφάτως ανακοινωθέν πρόγραμμα, «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», το οποίο ήδη έχει καθυστερήσει μεταξύ άλλων και λόγω της πανδημίας. Οι επενδυτές φαίνονται πιο συνειδητοποιημένοι με το έργο που θα προσπαθήσουν να υλοποιήσουν και σίγουρα υπάρχουν ευκολίες σε όλες τις διαδικασίες, λόγω της ψηφιοποίησης που έχει προηγηθεί τα προηγούμενα έτη. Ας ελπίσουμε στην δύσκολη αυτή συγκυρία το πρόγραμμα αυτό όντως να τονώσει την οικονομία μας, και για την ελληνική επιχειρηματικότητα αλλά και για τους εν δυνάμει εργαζομένους και το βιοτικό μας επίπεδο συνολικά.