Έχοντας ξεπεράσει πλέον τις λεπτές γραμμές του κινδύνου για την ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, και βαδίζοντας ταχύτατα σε μία μεγαλύτερη από εκείνη της πετρελαϊκής κρίσης την δεκαετία του 1970, η διεθνής κοινότητα αναζητά κάθε πιθανό τρόπο για αποσυμπίεση της τρέχουσας κατάστασης. Ιδιαίτερα σημαντικά παρατηρούνται τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, εκτοξεύοντας τις τιμές του φυσικού αερίου σε πρωτόγνωρα νούμερα.

Με στόχο την ελάφρυνση των οικονομικών και την υποστήριξη των ευρωπαίων καταναλωτών, στο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου, ο Έλληνας Υπουργός Κώστας Σκρέκας, κατέθεσε σε γραπτή μορφή πρόταση για δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αλληλεγγύης για την ενεργειακή κρίση – EU Energy Crisis Solidarity Facility (ECSF).

Πιο συγκεκριμένα, με επιστολή σε αρμόδιους φορείς και την Κομισιόν, ανέφερε πως ο μηχανισμός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μετά από πρόταση της ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στην πρόταση ανέφερε πως η χρηματοδότηση θα δίνεται βάσει εσωτερικών κριτηρίων ξεχωριστά για κάθε κράτος, τα οποία θα καθορίζονται από την κατανάλωση ενέργειας ή από τα ετήσια έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τους.

Η αποπληρωμή θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε 12 με 15 έτη και είναι διαφορετική για κάθε κράτος μέλος. Σημείο αναφοράς στην επιστολή του υπουργού ήταν η δήλωση του για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση ενεργειακών διασυνδέσεων με τρίτες χώρες, μετά την έγκριση των χρηματοδοτήσεων.

Τεχνικά Σημεία του Μηχανισμού ECSF

  • Με αίτημα της Ευρωπαϊκής επιτροπής και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα δημιουργηθεί Μηχανισμός Αλληλεγγύης για την ενεργειακή κρίση.
  • Θα υπάρχει για όλα τα κράτη μέλη παροχή δανείων με χαμηλό τόκο, με σκοπό την χρηματοδότηση μέτρων αντιστάθμισης των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας.
  • Τα δάνεια μετά και από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν θα υπολογίζονται στο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος των Κρατών Μελών.

Αναφορές του Υπουργού στην επιστολή

  • Αναθεώρηση της πολιτικής για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • «Οι επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών αποθήκευσης ορυκτών καυσίμων και θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και δανεισμό από την ΕΤΕπ.»
  • «Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για άλλες ενεργειακές επενδύσεις που θα ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ευρώπης (π.χ. ενεργειακή αποδοτικότητα στρατιωτικών υποδομών, οχημάτων κλπ).»

Η κίνηση του Έλληνα Υπουργού ενέργειας και περιβάλλοντος, όπως φαίνεται είναι μόνο η αρχή για μια σειρά προτάσεων που περιμένουμε να δούμε μέχρι και το 2023, καθώς τα γεγονότα το τελευταίο διάστημα ξεπερνούν κάθε τρομακτικό σενάριο ανάμεσα στις σχέσεις της διεθνούς κοινότητας, και επίκεντρο των καταιγιστικών εξελίξεων είναι και θα είναι η ενεργειακή ισχύς.