Την υψηλότερη ανεργία των νέων στην ΕΕ έχει η Ελλάδα, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε τον Απρίλιο στο 36,8% από 26% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ακολουθούν η Ισπανία με 28,9% και η Ιταλία με 23,8%.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2022 αυξήθηκε στο 12,7%, από 12,2% το Μάρτιο.

Τον Απρίλιο του 2022, το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 6,8%, σταθερό σε σύγκριση με τον Μάρτιο και μειωμένο από 8,2% τον Απρίλιο του 2021.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,2% τον Απρίλιο του 2022, επίσης σταθερό σε σύγκριση με τον Μάρτιο και μειωμένο από 7,5% τον Απρίλιο του 2021.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,264 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,181 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Απρίλιο του 2022.

Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφουν η Γερμανία και η Πολωνία (3%) και η Ολλανδία (3,2%). Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Ισπανία (13,3%) και ακολουθεί η Ελλάδα (12,7%).

Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών), τον Απρίλιο του 2022 ήταν 13,9% τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ, από 14% το Μάρτιο και στην ΕΕ και στην ευρωζώνη.

Αναδημοσίευση Libre