Κατά τη μεταβατική περίοδο από την άνοιξη στο καλοκαίρι, είναι σύνηθες να γίνεται αντιληπτό στον Θερμαϊκό κόλπο ένα ιδιόμορφο φαινόμενο. Τα ύδατα της θάλασσας καλύπτονται από ένα κόκκινο στρώμα, το οποίο διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διανύοντας το παραλιακό μέτωπο, είναι εμφανείς, τόσο η χρωματική μεταβολή, όσο και η οσμή, οι οποίες αναδύονται όσο εγγύτερα πλησιάσει κανείς τον κόλπο.

Η μεταβολή του χρώματος της θάλασσας από βαθύ μπλέ σε ερυθρό, αρκετές φορές υποδηλώνει την ύπαρξη του φαινομένου της «ερυθράς παλίρροιας» [red tide, όρος που βαθμιαία αντικαθίσταται από εκείνον της «άνθισης φυτοπλαγκτού (algal bloom)»]. Με αυτό το όνομα συνηθίζεται να αποκαλείται η άνθιση του φυτοπλαγκτού, όταν αυτή προκαλείται από μερικά είδη δινομαστιγωτών, τα οποία είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, μέλη του γένους των Πρωτίστων.

Περίπου τα μισά από όλα τα δινομαστιγωτά είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί και βρίσκονται άφθονα στα ευκαρυωτικά φύκη. Το φαινόμενο αυτό, λοιπόν, οφείλεται στην τεράστια σώρρευση φυτοπλαγκτού, αλμυρών, γλυκών και μεικτών νερών στη στήλη του νερού. Αποτελεί, δηλαδή, σύμπτωμα ευτροφισμού που δημιουργείται στη θάλασσα. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι ανθίσεις φυτοπλαγκτού αρκετά πυκνές και έντονες, ώστε να προκαλέσουν χρωματισμό των υδάτων, όπως επίσης και όλοι οι χρωματισμοί των υδάτων οι οποίοι σχετίζονται με την άνθιση φυτοπλαγκτού δεν έχουν κοκκινωπό χρώμα.

Τα αίτια της μεταβολής αυτής στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι αβέβαια, ενώ οι επιπτώσεις της σαφέστερες. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού που συχνά συνοδεύεται από παραγόμενες φυκοτοξίνες, διαταράσσουν τη βιοποικιλότητα και τις σχέσεις των οργανισμών, καθώς προκαλούν, εκτός των άλλων, και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Η τελευταία ασκεί επιρροή και στη ιχθυοπανίδα, ενώ ενδέχεται να προκαλέσει ασθένειες στον άνθρωπο.

Ήδη από το 2019, στο Θερμαϊκό κόλπο φάνηκε πως τα αίτια της «ερυθράς παλίρροιας» είναι ανθρωπογενή.

Ποικίλα λύματα, αστικά και γεωργικά, φθάνουν στη θάλασσα. Εκεί, σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το μικρό βάθος και η αργή ανανέωση του νερού, οι μικροοργανισμοί βρίσκουν άφθονη τροφή και ευνοϊκό περιβάλλον για να πολλαπλασιαστούν. Βρέθηκαν τρία είδη δινομαστιγωτών στην περιοχή, το Noctiluca, το Prorocentum και το Dinophysis.

Πέραν τούτων, πρόσφατα ανιχνεύθηκε μια πράσινη μάζα, η οποία συγκεντρώθηκε στο παραλιακό μέτωπο του Θερμαϊκού κόλπου. Ο συνδυασμός της «ερυθράς παλίρροιας» με την παραγόμενη βλέννα και τα απορρίμματα, τα οποία βρίσκονται εντός των υδάτων του κόλπου, είχε το εικονιζόμενο αποτέλεσμα.

Πηγή: Voreia.gr

Καθίσταται σαφές ότι το ανθρωπογενές στοιχείο επιδρά καταλυτικά στο περιβάλλον, έχοντας ολέθριες συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Η φροντίδα του πλανήτη, ως χώρου στον οποίο διαβιούμε, θα έπρεπε να αναχθεί σε αυτοσκοπό. Καθείς εξ ημών μπορεί να επιλέξει να πετά το χρησιμοποιημένο χαρτομάντηλο, το πλαστικό μπουκάλι ή οτιδήποτε άλλο στους κάδους απορριμμάτων και όχι στη θάλασσα, στο δρόμο και το δάσος.

Μπορεί να επιλέξει συνειδητά να διαχωρίζει τα απορρίμματά του και να κάνει ανακύκλωση. Μπορεί να διατηρεί ευπρεπείς τους αρχαιολογικούς χώρους, τις παραλίες, τα πάρκα και τα άλση. Καθείς εξ ημών έχει την δυνατότητα βάλει το δικό του λιθαράκι στην διάσωση του περιβάλλοντος.